ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ