ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ