ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ