ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ