ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਿਤੰਬਰਮ ਬਦਲਾ -ਲਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ