ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?
ਨਹੀਂ
ਹਾਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ