ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ