ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲੇਗਾ ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ


ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ